AVÍS LEGAL

Benvinguts al web personal de Xavier Gonzalvez.

El titular d’aquest web i de la marca Xavier Gonzalvez és Xavier Martínez Gonzalvez. NIF 39177770F. Amb domicili a tal efecte al carrer València, 250 de Barcelona. A continuació us exposem els termes i condicions d’ús d’aquest web. La navegació a través del web us confereix la condició d’usuaris de la mateixa, és por això que us aconsellem una atenta lectura a aquest avís per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida.
La informació i continguts que es recullen al web són propietat de Xavier Martínez Gonzalvez. L’obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquest web per a ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.
L’accés al web xaviergonzalvez.com és lliure.

Normes d’ús
Com usuari del web, deveu realitzar en tot moment un ús adequat del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de Xavier Martínez Gonzalvez i/o dels seus col·laboradors.
Queda prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclòs la introducció o difusió de «virus informàtics») que provoquin danys o alteracions als continguts del web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-nos el dret a excloure’l de l’accés al web en cas contrari.
Així mateix, queda prohibit l’ús de qualsevol recurs de tota índole o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part d’aquest web sense un consentiment exprés por part de Xavier Martínez Gonzalvez.

Propietat intel·lectual
El web pot contenir marques, patents, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de Xavier Martínez Gonzalvez o de tercers, col·laboradors o clients. La visita d’un usuari a aquest web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual.
El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, vídeos, “banners”, el software i els seus diferents codis font o objecte i altres elements integradors d’aquest web són, excepte que s’especifiqui el contrari, de titularitat de Xavier Martínez Gonzalvez. L’usuari que accedeixi al web no pot sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts sense un exprés consentiment de Xavier Martínez Gonzalvez.
Els dissenys o altres continguts que apareguin al web i que siguin de titularitat d’ empreses o professionals col·laboradores de Xavier Martínez Gonzalvez o de tercers, els serà també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit d’aquestes empreses o professionals.

Responsabilitat
El compromís és el d’oferir un funcionament del web amb la major professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica, sent tot això necessari per al correcte manteniment i ús del web.
En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés al mateix. Xavier Martínez Gonzalvez no és responsable del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que difonguin tercers, col·laboradors o empreses, als que es pugui accedir a través d’aquest web. L’usuari respondrà, i estarà obligat a indemnitzar a Xavier Martínez Gonzalvez, per qualsevol dany o perjudici que es pogués derivar de la utilització d’aquest web de manera fraudulenta o infringint les condicions generals o la normativa vigent.

Política de privacitat
Xavier Martínez Gonzalvez està plenament conscienciat de la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris dels seus serveis i dels seus clients. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, exposa el seu compromís amb la privacitat dels usuaris d’aquest web.

Protecció i Tractament de Dades Personals
La navegació d’un usuari pel web es fa de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari proporciona aquesta informació de manera expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer propietat de Xavier Martínez Gonzalvez. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir informació sobre els seus serveis i promocions o el d’algun professional o empresa col·laboradora.
Informar i garantir expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres companyies sense la seva autorització. En cas de fer-se algun tipus de cessió de dades personals, prèviament se sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc, per part dels titulars.

Recollida automàtica d’altres informacions “cookies”
Quan s’accedeix a aquest web, es recullen ocasionalment informacions de manera automàtica no referides a una determinada persona (per exemple el navegador d’internet utilitzat i el sistema operatiu, nom del domini de la pàgina web de la qual es procedia, el nombre de visites, el temps mitjà de permanència, les pàgines consultades, etc.). Xavier Martínez Gonzalvez utilitza aquestes informacions per a conèixer si aquest web és atractiu i de fàcil navegació per a l’usuari així com per a millorar el seu contingut. Quan visiteu aquest web pot ocórrer que s’arxivin informacions en forma de «cookies» en el seu ordinador per així ser reconegut automàticament en la propera visita. En cap cas s’utilitzen les “cookies” per a recollir informació de caràcter personal.
Per a utilitzar aquest web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies” enviades per aquest web, per tant, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de “cookies” i per a impedir la seva instal·lació en el seu ordinador. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del navegador per a ampliar aquesta informació.

Seguretat
El compromís de Xavier Martínez Gonzalvez és el de complir amb l’obligació del secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.
Indicar que el web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació acceptades a la indústria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que Xavier Martínez Gonzalvez obtingui dades als efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Enllaços a pàgines de tercers
Aquest web pot contenir enllaços cap a webs d’altres empreses o entitats a les quals no es fa extensiva aquesta Declaració sobre la Protecció de Dades.

Exercici de Drets
En relació a les dades recavades en aquest web, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per al tractament de les dades. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit a través de sol·licitud escrita i signada, on constarà el nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per correu electrònic a l’adreça següent:

Xavier Gonzalvez 
Carrer València, 250
08007 Barcelona
Spain
xavier@xaviergonzalvez.com

Deja un comentario

Verplichte velden zijn dmv * gemarkeerd.